luni, 26 iulie 2010

5.2.1.2. Litere-consoane

    Această despărțire se referă la consoanele aflate între vocale.
    La despărțire trebuie să se aibă în vedere faptul că din punctul de vedere al despărțirii la capăt de rând se comportă ca o singură consoană:
  • litera x;
  • ch şi gh înainte de e, i;

    h nu are valoarea unui sunet nici în împrumuturi și nume proprii străine în care precedă o consoană: foeh-nul [fönul].
  • consoanele urmate de i „ șoptit";
  • q + u când are valoarea [kv].
    Regulile generale privind despărțirea literelor-consoane sunt:
  • o consoană între litere-vocale trece la secvența următoare;
  • în succesiunile de două-patru consoane, despărțirea se face, de regulă, după prima consoană;
  • în succesiunile (foarte rare) de cinci consoane, despărțirea se face după a doua consoană.
Regulile și excepțiile sunt detaliate în cele ce urmează.