vineri, 19 februarie 2010

4.2. Scrierea cuvintelor compuse

    Modul de scriere a cuvintelor compuse este în funcţie de natura elementelor componente (cuvinte, elemente de compunere sau abrevieri), de vechimea compuselor, de gradul de unitate semantică şi de sudură formală, de apartenenţa elementelor componente la diferitele părţi de vorbire, de raporturile sintactice care au stat la baza compusului, de părţile de vorbire cărora le aparţin compusele şi, in cazul cuvintelor flexibile, de modul de flexiune, precum şi, uneori, de tradiţie.
    Nu există reguli cu valabilitate generală, de aceea în cele de mai jos prezentăm o descriere a practicii ortografice privind principalele tipuri de cuvinte compuse.
    Aceste probleme sunt prezentate pe părţi de vorbire (deşi unele cuvinte se pot încadra în mai multe părţi de vorbire), în ordinea alfabetică a acestora.