marți, 20 aprilie 2010

4.2.9. Verbe

  1. Puţinele verbe compuse şi parasintetice sunt sudate şi se scriu, toate, într-un cuvânt: *a se autoacuza, a binecuvânta, a binedispune, a binevoi, a scurtcircuita, a se sinucide; a electrifica, a legifera, a multiplica, a prolifera, a telecomanda; a îngenunchea, a prescurta, inclusiv formaţii accidentale ca a furgăsi, a furlua.
  2. Se scrie într-un cuvânt gerunziul negativ compus cu adverbele mai sau prea intercalate între prefixul ne- şi verb: nemaiştiind, nepreaştiind (ca şi neştiind).

    Pentru participiile corespunzătoare v. 4.2.1. Adjective.