marți, 26 ianuarie 2010

2.4.2. Accentul grafic

1. În limba română, de regulă, nu se notează vocala accentuată.

2. Utilizarea accentului ascuţit [´] este permisă pentru a marca distincţia dintre elemente omografe dar neomofone care diferă (şi) prin poziţia accentului, când nenotarea accentului ar putea duce la confuzii (uneori supărătoare), în cazul unor:

  • cuvinte: ácele substantiv — acéle adjectiv pronominal; comedíe - comédie; companíecompánie; copíicópii; éra [era] substantiv - erá. [iera] verb; nódul s. articulat - nodúl s. nearticulat; şi adverb — şi conjuncţie, véselă adj. - vesé s.;
  • forme gramaticale: încuíe prezent — încuié perfect simplu;
  • variante accentuale (neliterare) ale unor cuvinte: duşmán - dúşman, vúlturvultúr.

3. Se păstrează accentul grafic din limba de origine în:

  • unele neologisme: bourrée, pietà;
  • nume proprii străine: Bâle, Molière, Valéry.

În unele limbi, accentul grafic are altă valoare decât aceea de a marca accentul tonic şi poate să nu coincidă cu locul acestuia: fr. Gérard [jerar], magh. Istvàn [iştvan].
4. La unele nume de locuri străine folosite în limba română nu se notează accentul (Bogota [bogota], Panama [panama], Peru [peru]), ceea ce poate duce la accentuări greşite.