marți, 30 martie 2010

4.2.6. Prepoziţii

    Prepoziţiile compuse se scriu într-un cuvânt sau în cuvinte separate.
  1. Se scriu într-un cuvânt prepoziţiile compuse sudate (unele devenite neanalizabile pentru vorbitori): deasupra, dedesubtul, despre, dimprejurul, dinaintea, dinapoia, dindărătul, dinspre, dintre, dintru, împotriva, împrejurul, înaintea, înapoia, înăuntrul, îndărătul, înde, înspre, printre, printru;
  2. Se scriu în cuvinte separate prepoziţiile compuse din două sau trei elemente nesudate: *à la, de către, de dedesubtul, de după, de la, de pe, de pe lângă, de sub, fără de, în afara, în contra, până după, până în, până la, până pe după, până pe la, până pe sub, pe la, pe lângă.

        Din motive fonetice, prepoziţia compusă de-a din locuţiuni ca de-a berbeleacul, de-a baba-oarba, de-a latul se scrie totdeauna cu cratimă, în timp ce prepoziţiile de + a + verbe la infinitiv se scriu separat sau cu cratimă, în funcţie de tempo (de a/de-a scrie).
        Primul component din prepoziţiile compuse fără de, până la se scrie cu apostrof în cazul căderii, la pronunţarea în tempo rapid, a vocalei sale finale: făr' de milă, pân' la tine.