vineri, 12 martie 2010

4.2.5. Numerale

Numeralele compuse53 se scriu într-un cuvânt sau în cuvinte separate.
 1. Se scriu într-un cuvânt numeralele cu un grad avansat de sudură:
  1. cardinale propriu-zise: seriile formate cu spre (unsprezece ...) şi unele serii formate prin alăturare: douăzeci
  2. colective şi distributive: amândoi şi seriile câteşitrei, tustrei...;
  3. ordinale: dintâi, întâiaşi, seriile al unsprezecelea..., al douăzecilea ...
 2. Se scriu în cuvinte separate unele serii de numerale mai puţin sudate (unele considerate şi locuţiuni):
  1. adverbiale: seriile (câte) o dată „nu de mai multe ori" (care răspunde la întrebarea de câte ori?: numai o dată în viaţă, o dată pentru totdeauna), de (câte) două ori; întâia(şi)/prima dată/oară, a doua oară...;
       Adverbul compus odată „cândva (în trecut sau în viitor), imediat, îndată" se scrie într-un cuvânt.
  2. cardinale: seriile douăzeci şi unu ...; o sută, două sute ...; o mie, două mii, douăzeci de mii...; un milion ...; o sută unu ...; o mie unu ... etc.
       Scrierea continuă a numeralelor cardinale, care se cere uneori în stilul administrativ, constituie o excepţie.
  3. colective şi distributive (considerate şi locuţiuni): seriile câte unu..., toţi trei...
  4. fracţionare (cu comportament de substantive): seriile o doime, două treimi etc;
  5. ordinale corespunzătoare celor cardinale din seriile de mai sus: al douăzeci şi unulea ...; al o sutălea, al două sutelea ...; !al (o) mielea ...; !al (un) milionulea ...; al o sută unulea...; al o mie unulea; al douăzeci miilea ...; (cel) din urmă (considerat şi locuţiune).
       Pentru scrierea numeralelor ordinale şi fracţionare în notarea lor cu cifre şi litere v. 1.2.4. Cratima.
Note
 1. Numeralele, mai ales cele cardinale, se scriu însă rar în cuvinte şi mai frecvent cu cifre.